Atención! Se pechas esta ventá, volve cargar o navegador ou abres outras ventás, o proceso de compra reiniciarase.

RAPHAEL VIGO EN FESTAS
Martes, 16 Agosto 2022
De 22:00 para 23:30

ENTRADA XERAL PORTA NORTE

Venda en liña pechada

PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIAIS OU MOVILIDADE REDUCIDA

ATENCIÓN: As persoas que teñan necesidades especiais de acceso ou movilidade reducida teñen que comprar unha ENTRADA XERAL e enviar a  [email protected] a seguinte información: NOME, APELIDOS, PORTA DE ACCESO, SE ENTRA CON AXUDANTE, OU SI TEN NECESIDADES ESPECIAIS DE ACCESO OU ACOMODACIÓN.

MENORES DE IDADE.

Os menores de 16 anos só poderán acceder ao recinto acompañados dun pai, nai ou titor legal e deberán presentar o seguinte documento.

AUTORIZACIÓN DE MENORES

* Os menores de 18 anos deberán presentar,xunto coa entrada, a autorización asinada pola nai/pai ou titor/a legal.

* Os menores de 16 anos ademáis deberán estar acompañados en todo momento pola nai/pai ou titor/a legal.No momento da entrada deberá amosarse o dni e o libro de familia ou documento que xustifica a tutela legal.

* Os menores de 16 anos poderá vir acompañados dun adulto responsable. Neste caso, xunto coa entrada, deberá achegar a autorización asinada pola nai/pai ou titor/a legal. Un adulto/a responsable poderá acceder ao recinto cun máximo de 4 menores, dos terá que facerse cargo en todo momento.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN DO RECINTO

Servizo de compradores de Vigo en Festas
Atención telefónica 986070002
WhatsApp 930500618
Correo electrónico [email protected]

ENTRADA XERAL PORTA SUR

Venda en liña pechada

PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIAIS OU MOVILIDADE REDUCIDA

ATENCIÓN: As persoas que teñan necesidades especiais de acceso ou movilidade reducida teñen que comprar unha ENTRADA XERAL e enviar a  [email protected] a seguinte información: NOME, APELIDOS, PORTA DE ACCESO, SE ENTRA CON AXUDANTE, OU SI TEN NECESIDADES ESPECIAIS DE ACCESO OU ACOMODACIÓN.

MENORES DE IDADE.

Os menores de 16 anos só poderán acceder ao recinto acompañados dun pai, nai ou titor legal e deberán presentar o seguinte documento.

AUTORIZACIÓN DE MENORES

* Os menores de 18 anos deberán presentar,xunto coa entrada, a autorización asinada pola nai/pai ou titor/a legal.

* Os menores de 16 anos ademáis deberán estar acompañados en todo momento pola nai/pai ou titor/a legal.No momento da entrada deberá amosarse o dni e o libro de familia ou documento que xustifica a tutela legal.

* Os menores de 16 anos poderá vir acompañados dun adulto responsable. Neste caso, xunto coa entrada, deberá achegar a autorización asinada pola nai/pai ou titor/a legal. Un adulto/a responsable poderá acceder ao recinto cun máximo de 4 menores, dos terá que facerse cargo en todo momento.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN DO RECINTO

Servizo de compradores de Vigo en Festas
Atención telefónica 986070002
WhatsApp 930500618
Correo electrónico [email protected]

RAPHAEL VIGO EN FESTAS

RAPHAEL

VIGO EN FESTAS

Parque de Castrelos, Av. de Castrelos, 186, 36210 Vigo, Pontevedra, España

 

Ubicación: Auditorio de Castrelos

Raphael, o astro da canción melódica, regresa aos escenarios para presentar a súa aclamada ?xira? 'Raphael?6.0', coa que celebra ?60 anos como un dos principais artistas de fala hispana. Da súa colección de 'xoias da coroa' destacan himnos atemporais como 'Mi gran noche', 'Qué sabe nadie' ou 'Yo soy aquel'; canción coa que a súa carreira internacional despegou de forma meteórica en 1966. Para celebrar seis décadas de música, o artista presentou un?disco?de duetos, a serie documental ' Raphaelismo' e, por suposto, a?x ira? que lle trae unha vez máis á nosa cidade.?

Abrir mapa